Classifiació de visites

Aquí veure totes les poblacions o ciutats que ens han visitat des de l’any 1986 amb un format de classifiació de més a menys vegades . (ho estem elavorant)