Contactar

Per tal de contactar amb nosaltres podeu fer-ho mitjançant:

Mail: artes@gegants.cat

Telèfon: 626353380 (Jordi)

Instagram: gegantsartes

Facebook: Colla Gegantera d’Artés