II Trobada d’hivern Bràfim. 11 de Desembre

La última sortida dels gegants de La Cleca del 2016 va a ser a Bràfim; celebrant la segona trobada d’hivern amb nostres amics de Masllorenç i el Gegantó Japonès de Reus.

II Trobada hivern_2016-001

II Trobada hivern_2016-001

II Trobada hivern_2016-002

II Trobada hivern_2016-002

II Trobada hivern_2016-003

II Trobada hivern_2016-003

II Trobada hivern_2016-004

II Trobada hivern_2016-004

Un gran any amb 11 sortides sense comptar les dos trobadas a Bràfim. Fins l’any que ve.