Santes Creus. 10 de març.

El 10 de març vam anar al acte de la dona treballadora a Santes Creus, amb nostra geganta la Loreto i la nostra gegantona la Parellada .

Santes Creus_2019-01