Instagram #fmllinars15

BASES

OBJECTIU

El concurs #fmllinars15 vol animar a la gent a fotografiar la festa del poble i pujar-les a la plataforma “Instagram” amb el hashtag #fmllinars15. Entre totes les imatges etiquetades amb aquest hashtag, el jurat en triarà tres per premiar-les.

 

ORGANITZACIÓ

El concurs “#fmllinars15” de Festa Major 2015 està organitzat per la “Colla Gegantera La Patufa” juntament amb l’Ajuntament de Llinars del Vallès.

 

REQUISITS DELS PARTICIPANTS

Formaran part del concurs totes aquelles fotografies fetes per majors de 16 anys en relació a la Festa Major de Llinars 2015 que s’hagin publicat amb el hashtag #fmllinars15. Els guanyadors seran contactats a través d’un missatge a les seves fotografies i els seus noms es faran públics als comptes de Facebook de la Colla Gegantera La Patufa i al web “webs.gegants.cat/lapatufallinars”. El lliurament de premis es durà a terme el 25 de setembre a la Biblioteca abans de l’hora del conte. La participació al concurs és gratuïta i no es necessita inscripció prèvia.

 

CALENDARI

El concurs comença el dissabte 29 d’agost i finalitza el diumenge 13 de setembre. Les fotografies han de contenir la temàtica de la Festa Major i hauran de ser pujades a Instagram amb el hashtag #fmllinars15 fins el 13 de setembre. El jurat farà públic el veredicte el 22 de setembre al web “webs.gegants. cat/lapatufallinars” i al Facebook de la Colla Gegantera La Patufa. També s’informarà als guanyadors personalment a través de la plataforma Instagram. Qualsevol imatge pujada més tard del 13 de setembre queda exclosa.

 

DRETS I PROTECCIÓ

Es rebutjaran les imatges que es considerin ofensives o lesives dels drets de les persones que hi apareixen, fins i tot en el cas que el participant tingui el permís d’aquelles persones per mostrar-les. És responsabilitat de cadascú tenir el permís de cada persona que pugui sortir a la fotografia.

 

COMUNICACIÓ

La colla Gegantera la Patufa publicarà a cada fotografia un comentari als guanyadors. Posteriorment hauran d’enviar un correu electrònic a lapatufallinars@gmail.com o un missatge a través de Facebook a Colla Gegantera La Patufa amb les seves dades (nom i cognoms, edat i contacte) i confirmació per rebre el premi. Aquestes no seran dipositades a cap base de dades i seran eliminades del compte de correu electrònic i Facebook. Si el guanyador no es posa en contacte amb la Colla el premi passarà a la següent foto classificada segons els criteris del jurat.

 

PREMIS I JURAT

• Primer premi: 150 € (vals de compra en comerços associats a la UBIC)

• Segon premi: 100 € (vals de compra en comerços associats a la UBIC)

• Tercer premi: 50 € (vals de compra en comerços associats a la UBIC)

En cap cas els premis podran ser diners en metàl·lic. Es proposarà una fotografia guanyadora per a cada premi, i hi haurà dues fotografies finalistes que passaran a ocupar el segon o tercer lloc per si la persona premiada no es posa en contacte amb la Colla. El jurat està format per 2 membres de la Colla Gegantera La Patufa de Llinars, un representant de l’Ajuntament de Llinars i un professional del món de la fotografia.

 

ÚS DE LES IMATGES

Les imatges guanyadores seran publicades al web “webs.gegants.cat/ lapatufallinars” i al Facebook de la Colla Gegantera La Patufa.

 

ACCEPTACIÓ

La participació al concurs comporta l’acceptació d’aquestes bases, així com l’autorització per divulgar públicament totes les fotografies a través de canals de comunicació tant de l’Ajuntament de Llinars del Vallès com de la Colla Gegantera La Patufa.

 

ORGANITZA

Colla Gegantera La Patufa