Junta

La Colla Gegantera La Patufa de Llinars del Vallès està exempta de publicar un espai de transparència públicament però creiem que és un fet que per molt que no estiguem obligats hem d’oferir. La ciutadania ha de poder conèixer públicament el funcionament de la colla. Es per això que mostrem la relació de subvencions rebudes per part d’administracions públiques i les juntes que conformen la nostra colla.

JUNTA

Maig 2015 – Actualitat: canvi per renúncia justificada del càrrec anterior n. 1

El canvi d’aquesta junta es fa a partir del que marquen els estatuts de la Generalitat de Catalunya.

1. President (cap de colla): Arnau Guardi Codina

2. Vicepresident: Gerard Ávila Alvarez (en funcions fins la propera Assemblea general)

3. Secretari: Abraham Moreno Barragàn

4. Tresorer: David Auladell Basart

5. Vocal (cap de músics): Anna Puig Illa

 

Octubre 2014 – Maig 2015: canvi per dimissió del càrrec anterior n. 5

El canvi d’aquesta junta es fa a partir del que marquen els estatuts de la Generalitat de Catalunya en Assemblea General.

1. President: Cristian Fernandez Roca

2. Vicepresident (cap de colla): Arnau Guardi Codina

3. Secretari: Abraham Moreno Barragàn

4. Tresorer: David Auladell Basart

5. Vocal (cap de músics): Anna Puig Illa

 

Juny 2013 – Octubre 2014

1. President: Cristian Fernandez Roca

2. Vicepresident (cap de colla): Arnau Guardi Codina

3. Secretari: Abraham Moreno Barragàn

4. Tresorer: David Auladell Basart

5. Vocal: Guillem Vizcaino Argensó