Contacte i xarxes

Pots contactar la Colla Gegantera La Patufa a través de:

Correu electrònic: lapatufallinars@gmail.com

Contacte telefònic: 687 672 246 (Arnau Guardi, cap de colla)

Xarxes socials:

www.twitter.com/patufallinars

facebook.com/lapatufallinars

instagram.com/lapatufallinars