Subvencions públiques – Transparència

Com a compromís de transparència, la Colla Gegantera de Masquefa fem públiques les subvencions públiques rebudes l’any 2019.

En compliment amb la LLEI 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, la Colla Gegantera de Masquefa fem públiques les subvencions concedides l’any 2019, en tant que més del quaranta per cent dels ingressos anuals procedeixen de subvencions o ajuts públics, superant la quantitat de 5.000,00 euros.

 

Subvencions concedides

  • Ajuntament de la Vila de Masquefa
    • Quantitat: 4.000,00 euros
    • Finalitat: Activitat Gegantera 2019