Els Macers

El mateix any 1944 en què es van estrenar els gegants reis i alguns capgrossos, també hi havia la presència de <Mazeros para las grandes ceremonias> tal i com deia al programa de la Festa Major d’aquell any quan esmentava la presència dels gegants, capgrossos, Pollo <con sus porreros correspondientes>.

Festa de l’Abre Fruiter de 1945

L’any 1945 es van pagar 500 pessetes a l’escultor vigatà Lluís Comas <por la confección de dos maza artísticas talladas en madera para los maceros de este Ayuntamento>.

Festa de l’Abre Fruiter de 1946

Els dos macers anaven vestits de manera medieval amb dalmàtiques i mitges gruixudes i un barrer amb forma de corona mural, amb una ploma blanca i una llaga barba postissa.  Teim consància també de portar una túnica – vestit i amb un coll blanc, amb botes altes i una boina. Aquesta diversitat de vestits és degut al fet que els vestits i perruques eren llogades en cada ocasió, a la Sastrería para Teatro García i la perruqueria J. Prunés Vilaró de Manresa.

Els Macers van estar en actiu fins l’any 1960 tal i com apareix al programa de Festa Major.

No fou fins l’any 2019 que en motiu de la restauració completa de vestits i figura dels gegants Reis que no es recuperaren aquests personatges, que la seva utilitat és la d’acompanyar les autoritats a les diferents passejades com la de l’Abre Fruiter.

27 de juliol de 2019