Condicions generals d’ús

Les clàusules que a continuació es relacionen regulen les condicions d’ús de la Pàgina Web de la colla (d’ara endavant, el Portal) de Geganters i Grallers de Navarcles. L’expressió “usuari” comprèn qualsevol persona que accedeixi al Portal www.gegantsnavarcles.org, ja sigui directament, o des de qualsevol altre lloc d’Internet.

Les condicions generals que regulen l’ús del Portal són les següents:

GENÈRIQUES

Els serveis que ofereix la Colla de Geganters i Grallers de Navarcles a través del present lloc d’Internet es regulen per les clàusules previstes a les presents condicions (sens perjudici dels restants avisos legals que figuren en el Portal).

La Colla de Geganters i Grallers de Navarcles es reserva el dret a modificar, total o parcialment, aquestes condicions generals, resultant d’aplicació les noves que pugui acordar des del moment de la seva inserció a la pàgina. En qualsevol cas, les esmentades modificacions no tindran efectes retroactius sobre els serveis prèviament utilitzats pels usuaris.

Per a qualsevol aclariment en relació amb aquesta pàgina Web o les presents Condicions, l’usuari pot posar-se en contacte amb la Colla de Geganters i Grallers de Navarcles enviant un correu electrònic a navarcles@gegants.cat.