Grup de Comunicacions Audivisuals (GCA)

Format per:

Manel Mayo: Fotografia i Web.

Anna Morató: Xarxes Socials (Instagram, Facebook, Telegram).

Salvador Marquez: Fotografia i muntatge.

Gerard Nasplé: Xarxes Socials i muntatge (Instagram, Facebook, Telegram i YouTube).