Avís Legal

Aquesta web és propietat de la Colla de Geganters i Grallers de Taradell (CGGT).

 

Núm. d’inscripció al registre (gencat.cat): 19408

Patrimoni Cultural (diba.cat): 08278-240

PDF

N.I.F: V-61375127

Adreça: Centre Cultural Costa i Font

Població: Taradell

Codi postal: 08552

 

Política de privacitat

 

Les presents Condicions tenen per objecte regular l’ús d’aquesta Web que el seu titular posa a disposició del públic en la present URL. La utilització de la Web per un tercer li atribueix la condició d’Usuari i, suposa l’acceptació plena per l’esmentat Usuari de totes i cada una de les condicions que s’incorporen en el present Avís Legal. El titular de la Web pot oferir a través de la Web, serveis o productes que podran trobar-se sotmesos a unes condicions particulars pròpies que, segons els casos, substituiran, completaran i/o modificaran aquestes Condicions, i sobre les quals s’informarà a l’Usuari en cada cas concret.

La Colla de Geganters i Grallers de Taradell (CGGT) informa als usuaris del lloc web sobre la seva política respecte del tractament i protecció de les dades de caràcter personal dels usuaris i clients que puguin ser recollides per la navegació o sol·licitud d’informació a través d’aquest lloc web, així com dels dades personals de què disposi la Colla de Geganters i Grallers de Taradell recavades per qualsevol altre mitjà o motiu. 

La CGGT garanteix el compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, reflectida en el Reglament General de Protecció de Dades (UE) 2016/679 i la Llei 3/2018 de Protecció de Dades i Garantia dels Drets Digitals i manifesta el seu compromís amb la confidencialitat i seguretat de les dades. Quan l’Usuari faciliti les seves dades de caràcter personal estarà autoritzant expressament al titular de la Web al tractament de les seves Dades Personals per a les finalitat que en els mateixos s’indiquin.

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

Colla de Geganters i Grallers de Taradell (CGGT)

Dades de contacte amb el Delegat de Protecció de Dades: infogegantstaradell@gmail.com

El titular de la Web es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure de guardar-les de forma confidencial, i adoptarà les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte en tot moment l’estat de la tecnologia.

Els drets de propietat intel·lectual sobre tota la informació escrita i estudis continguts en aquesta pàgina web són titularitat de la Colla Geganters i Grallers de Taradell (CGGT). Tots els nostres continguts, excepte les imatges i vídeos, que podrien tenir drets d’autor, es poden copiar, citant-ne la procedència.

La Colla de Geganters i Grallers de Taradell (CGGT) no es fa responsable de les pàgines externes enllaçades des del nostre portal, d’aquestes pàgines en seran responsables els seus respectius propietaris.

Els comentaris i opinions de cada usuari són propietat d’ells mateixos i la Colla de Geganters i Grallers de Taradell (CGGT) tampoc se’n fa responsable.

El titular de la Web es reserva el dret de modificar, desenvolupar o actualitzar en qualsevol moment i sense prèvia notificació, les condicions d’ús de la present Web. L’Usuari quedarà obligat automàticament per les condicions d’ús que es trobin vigents en el moment en que accedeixi a la Web, per la qual cosa, haurà de llegir periòdicament les citades condicions.