Entrades i pàgines

Alhora de posar continguts a la nostra web de colla, cal tenir clar si ens interessa fer-ho en una ENTRADA, o en una PAGINA.

Pel WordPress la diferencia és bastant obvia, ja que tot el que redactem con una entrada es pot organitzar per categories, queda arxivat dins l’ordre cronològic que amb el que WordPress gestiona l’històric del que publiquem i alhora apareix automàticament a la portada de la nostra web, com una cosa acabada de publicar i per tant una novetat.

Per contra les pagines les considera informació més estàtica, no una novetat o informació condicionada a una data concreta ni que s’ha d’organitzar per categories o cronològicament en un arxiu.

De fet pel WordPress una pagina seria el més semblant a una secció de la web, per exemple a la de CONTACTE o a la de FITXA DE COLLA.

Per tant alhora d’organitzar i crear els continguts de la nostra web cal tenir present aquesta diferencia.

Per exemple:

Si voleu publicar noticies de novetats, o sortides que feu, una bona manera es fer-ho com ENTRADES i dins una categoria de NOTICIES o SORTIDES segons sigui el cas

Peró si el que voleu es posar les dades de contacte de la colla, el més idoni és crear una PAGINA, a més a més les pagines es poden organitzar jeràrquicament i així crear una estructura de navegació (menú) per la vostra web.

Fer una cosa o l’altre es bastant senzill, nomes cal anar a la pestanya ESCRIURE i escollir entre ENTRADA o PAGINA.

En ambdós casos acabareu en l’editor, que amb un funcionament similar us permetrà incorporara els continguts necessaris.