JUNTA DIRECTIVA

cropped-SuperPhoto_160614123649.jpgEl dia 31 de Maig de 2.016, ens vàrem reunir sis verdunins amb moltes ganes d’iniciar aquest nou projecte, per decidir constituir-nos com associació.

En aquesta reunió vàrem signar l’Acta Fundacional de la nostra Associació, quedant així constituïda en aquesta data la primera Junta Directiva.

En l’Assembla General de 2.021 de l’Associació, es va procedir a escollir la nova Junta Directiva pels propers anys, quedant constituïda per les persones que es detallen tot seguit i ocupant cadascú els càrrecs de: