Gervasi i Laieta

Procedència: Districte de Sarrià – Sant Gervasi

Batejades: 1987 a Galvany

Alçacada: 3,5 Metres

Pes: 50 kg

Constructor:  Domènec Humbert

Vestits: Modista Guillem Amorós de Folk al Biaix estrenats el 9 de maig de 2021

Diu la història popular que un pagès de Sarrià al no tenir fills amb sa dona no sabia a qui heretar.

Tenia terres a la vila que no volia deixar però amb l’arribada dels moros les va haver d’abandonar.

A l’exili, enyorat el pagès féu testament i, per la seva dona aconsellat, ho cedí tot al convent.

Les monges de Pedralbes al lloc on digué el pagès feren de Déu el Temple a la parròquia de Sant Vicenç.

En Gervasi, el pagès, anys després tingué sa vila de la qual fou patró d’ençà fins als nostres dies.

Na Laieta, la pubilla que al seu marit aconsellà fou patrona de sa vila, la Vila de Sarrià.

Sergi Navarro i Oltra

Basat en el primer document trobat amb referències sobre la Vila de Sarrià, un testament conegut com: “In Termino Siriano”.

En Gervasi i na Laieta, representen un matrimoni de pagesos vestits per a anar a missa de diumenge.