Federació de Colles Geganteres del Baix Llobregat

Federació de Colles Geganteres del Baix Llobregat

RSS Novetats en RSS


Comarca Baix Llobregat

La Web de la Federació de Colles Geganteres del Baix Llobregat

www.gegantsbaix.cat

DADES DE CONTACTE

VOCALIA BAIX LLOBREGAT

Cap de Comarca: Enric Tamarit  (Ag. Cult. Folk. Sant Feliu de Llobregat)

E-mail:  baixllobregat@gegants.cat

Federació de Colles Geganteres del Baix Llobregat
pertany a l'Agrupació de Colles de geganters de Catalunya

RSS Novetats en RSS