Transparència

En compliment de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de “transparenciaacceso a la información pública y buen gobierno“, i de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de “transparència, accés a la informació públic i bon govern”, els Geganters de Terrassa incorporem aquest apartat de transparència, per facilitar l’accés públic a les dades següents.