La Colla Gegantera

Nom de l’entitat: Colla de Geganters i Grallers La Força de Sant Pere de Vilamajor. El nom actual és de 1993. La colla ha tingut els següents noms: des de 1986 fins a 1989 s’anomenava “Grup La Força” i de 1989 a 1993 “Colla Gegantera La Força”. Informalment també se la coneix com a “Colla Gegantera de Sant Pere de Vilamajor”.

Logotip de l’entitat: claugrisa.bmpClau inclinada sobre les quatre barres. Aquest logotip (1986) és obra del primer president de l’entitat, en Josep Maria Pujol Carbollell conegut com a “Pixi”.

La clau inclinada simbolitza el poble de Sant Pere de Vilamajor ja que la clau és el símbol del seu patró, Sant Pere. La tradicó cristiana sosté que Sant Pere és qui guarda les claus del cel. Al disseny original la clau era completament negra. Les quatre barres simbolitzen Catalunya i la seva cultura. La colla va adoptar aquest símbol quan encara no havia construït els gegants ni encara era una colla gegantera, aquest és el motiu que no hi surtin representats cap gegant, gralla o cap-gros.

Personalitat jurídica de l’entitat: La Colla de Geganters i Grallers La Força de Sant Pere de Vilamajor té personalitat jurídica pròpia i no depèn de cap organisme públic o privat.

Les finalitats i objectius de l’entitat:

 1. Procurar el desenvolupament, perfeccionament, conservació i coneixement arreu de la cultura gegantera i grallera que des de temps immemorial existeix a Catalunya.
 2. Recolzar, en la mesura del possible, totes les trobades de gegants que es realitzin.
 3. Promoció de l’acompanyament musical.
 4. Promocionar tota mena d’activitats socio-culturals que tinguin a veure amb l’activitat de l’associació.
 5. Col·laborar amb altres entitats per al millor assoliment dels fins proposats.
 6. Mantenir la cooperarció i cohesió amb altres colles de geganters i grallers.
 7. Procurar una major convivència entre persones de totes les edats.
 8. Organitzar activitats sòcio-culturals i col·laborar en d’altres que es puguin celebrar en motiu de festes majors i altres ocasions.
 • En queda exclòs tot ànim de lucre.

L’àmbit territorial de l’entitat: L’àmbit territorial de l’associació correspon a Catalunya, però les seves activitats es poden extendre a tots els territoris de tradició i parla catalana (Països Catalans) i a arreu on es porti el món geganter.

Any de fundació de l’entitat: L’entitat es va fundar a Sant Pere de Vilamajor, l’hivern de 1986.

Seu social de l’entitat: Sindicat de Pagesos – Avinguda de Sant Nonet, núm. 24-26 de Sant Pere de Vilamajor, cp 08458.

Adreça electrònica de l’entitat: vilamajor(arroba)gegants.cat

Pàgina web de l’entitat: http://webs.gegants.cat/vilamajor

Estatuts vigents: La colla es regeix pels estatuts aprovats en Assemblea el 30 de juny de 1999. La Colla de Geganters i Grallers La Força està inscrita al Registre d’Associacions del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya al Registre de Barcelona amb el número 15.183 de la secció primera.

President fundador: “Pixi” Josep Maria Pujol i Carbonell

President actual: Albert Climent i Cantó

Cap de colla actual: Albert Climent i Cantó

Figures d’entremès de la colla: 2 gegants, 1 gegantó, 1 nan, 2 cap-grossos i 1 drac de rua

Color vestuari colla: Negre (actual, des de 2009) – Anteriorment: groga (2005-2009), blau marí (1995 – 2005), matalàs blanc i blau (1990 – 1995), blanca (1989).

Geganters actius: 46 geganters actius més alguns geganters esporàdics.

El funcionament de l’entitat: El funcionament de la colla es regeix pels seus Estatuts, decidint els seus assumptes reunits en Assemblea, per votació. Tots els membres de la colla formen part de l’Assemblea per dret propi, irrenunciable i en igualtat absoluta.

L’encarregada de dur a terme els acords presos en les Assemblees és la Junta directiva que l’Assembla elegeix d’entre els seus membres un cop cada quatre anys. El president de l’entitat també ho és de la Junta directiva.

 • La junta directiva. La junta directiva s’ocupa de l’administració de la colla i està formada per un president, un vicepresident (o els que calgui), un secretari i un tresorer.
 • El cap de colla. Durant les cercaviles, el cap de colla coordina els geganters perquè tot rutlli a l’hora. El cap de colla és designat pel president amb el vist-i-plau de l’Assemblea per un període de 2 anys prorrogable.

Per consultar la composició de l’actual Junta, clica aquí.