Manteniment i transport dels gegants

Mantenimentgegants copia.jpg

El manteniment dels gegants. Durant tot l’any, però sobretot abans d’una sortida, els geganters de suport, conjuntament amb els geganters portadors, procuren que tot estigui a punt. Han de comprovar que el muntatge dels cossos amb els cavallets estigui correcte, que els accessoris estiguin ben collats perquè no saltin durant els balls, que els vestits estiguin nets i impecables i el gegant ben pentinat.

De vegades, cal un cop de pintura, arreglar algun cop, etc. d’això també se n’ocupen els propis geganters i, quan és necessari, tallers especialitzats com el de David Ventura (a Navata) o el taller Sarandaca (a Granollers).

El transport dels gegants. Per a transportar-los d’un poble a l’altre s’utilitza un remolc especialitzat que els porta ben subjectats per evitar que es donin cops durant el viatge. Les mides del remolc permeten que els dos gegants es duguin ja muntats (el gegantó sí que es porta per peces). Abans que la colla gegantera adquirís el remolc, els gegants es transportaven desmuntats dins d’unes grans caixes de fusta que transportava un camió llogat per l’ajuntament. Aquest tipus de transport produia molts desperfectes als gegants i, per això, es va decidir comprar el remolc.