Ben aviat estrenarem GEGANTS!

número 109, març-abril 1994, pàgina 25, secció Cultura informa