20 de maig de 1995

número 116, maig-juny 1995, pàgina 6, secció Dietari