FIR/ART '95

número 116, maig-juny 1995, pàgina 16, secció Mostra FIR/ART ’95