Carnaval '96

número 121, març-abril 1996, pàgina 19, secció Cultura informa