1 de juny de 1996

número 122, maig-juny 1996, pàgina 4, secció Dietari