Llei de transparència

De resultes de la nova Llei de Transparència aprovada al Parlament de Catalunya el 29 de desembre de 2014 (LLEI 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. DOGC 6780, 31/12/2014), basada en la llei de l’Estat Espanyol (Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno), la Colla Gegantera i Grallera de Bellvís publicarem d’ara endavant (i fins que la llei ho requereixi) els nostres comptes amb el màxim de transparència possible (subvencions, festes populars, trobades geganteres, etc.).

Aquesta llei també disposa que totes les entitats i associacions han de declarar l’impost de societats a partir de l’any 2016 (i tot allò que repercuteix), tot i que estem pendents de la possible revisió de la llei i l’exempció que s’ha plantejat des del Ministeri corresponent per a les entitats que moguin menys de 50.000 euros a l’any, com és el nostre cas i el de la gran majoria de les colles geganteres de Catalunya.