Junta 2018

La junta actual la composen:

-President:           Rubén Ferrera
-Vicepresident:   Felip Tortosa
-Secretària:          Rosa Mateos
-Tresorer:            David Fabregat
-Vocals:                Joan  Aldomà, Jaume Solé i Carme Monje .

-Cap de colla:      Rubén Ferrera

 

Per repartir millor la feina, s’han creat 4 àrees de treball:

-àrea econòmica:   David Fabregat (cap de l’àrea), Rosa Mateos  i Rubén Ferrera
-àrea musical:        Jaume Solé  (cap de l’àrea), Rosa Mateos  i Rubén Ferrera
-àrea de sortides:   Rúben Ferrera (cap de l’àrea), Joan Aldomà, Jaume Solé i Felip Tortosa
-àrea de promoció: Rosa Mateos (cap de l’àrea),  i Rubén Ferrera