El pregó de la Festa Major de Bellvís 1994

número 113, novembre-desembre 1994, pàgina 6, secció Festa Major