Cultura informa

número 112, setembre-octubre 1994, pàgines 17-19, secció Cultura informa