Noces d'Or Sacerdotals del P. Segimon Balagué

número 123, juliol-agost 1996, pàgina 35, secció Fotos