La Junta Directiva

Segons l’article 14 del Capítol IV dels Estatuts de l’Associació Cultural de Grallers, Gegants i Nans de l’Espluga, la Junta Directiva regeix, administra i representa l’associació.

Componen aquest òrgan un representant de cada secció de cultura popular de la que es compon l’entitat: un representant del grup de Grallers, un de la Colla Gegantera i un de la Colla de Nans, els quals assumiran els càrrecs de president/a, secretari/ària i tresorer/a.

També formen part de la Junta Directiva com a vocals els caps de colla o directors de cada secció de l’entitat: el/la cap de la Colla Gegantera, el director/a del grup de Grallers i el/la cap de la Colla de Nans. També exerciran de vocals els responsables de gestió de cada una de les seccions. Tot els càrrecs han de ser exercits per persones diferents.

L’elecció

L’elecció dels membres de la Junta Directiva, que han de ser associats i majors d’edat, es fa per votació de l’Assemblea General. Les persones elegides entren en funcions després d’haver acceptat el càrrec.

El nomenament i el cessament dels càrrecs s’han de comunicar al Registre d’Associacions mitjançant un certificat, emès pel secretari/ària sortint amb el vistiplau del president/a sortint, que ha d’incloure també l’acceptació del nou president/a i del nou secretari/ària.

Els membres de la Junta Directiva exerceixen el càrrec gratuïtament. 

La Junta Directiva presidida per Mar Gili, després de l’assemblea del 30 de novembre de 2019 (Foto: Xavier Lozano)

Membres de la junta directiva 2021-2023

Renovada a l’assemblea general del 6 de novembre de 2021

Presidència de l’Associació: Mar Gili Águila (fins l’1 d’octubre de 2023) – Càrrec actualment vacant 
Secretària General de l’Associació: Montserrat Montserrat Pagès
Tresorera General de l’Associació: Núria Calvet López

Representants al Consell Sectorial d’Entitats de l’Espluga de Francolí: Mar Gili Águila (titular) i Montserrat Montserrat Pagès (suplent). 

El juny de 2023 s’afegeixen com a membres de l’equip de treball Anna Miró Pons i Josep M. Martínez Alberich. Fina Montserrat es manté com a responsable de xarxes socials.

Membres de la junta directiva 2019-2021

Renovada a l’assemblea general del 30 de novembre de 2019

Presidència de l’Associació: Mar Gili Águila
Secretària General de l’Associació: Montserrat Montserrat Pagès
Tresorera General de l’Associació: Núria Calvet López

Responsable dels Grallers de L’Espluga: Rosa Garell Farre

Vocal tresoreria dels Grallers: Anna Garcia Gené

Vocals dels Grallers: Clara Sans Torres i Albert Griñó Romero

Cap de Colla dels Geganters: Jordi Batet Rosich

Vocal secretaria i sotscap de Colla: Jofre Saltó Calvet

Vocal tresoreria dels Geganters: Rosa Gené Espasa

Cap de Colla dels Nans: Vacant

Vocal tresorera dels Nans: Vacant

Vocal secretària dels Nans: Vacant

Representants al Consell Sectorial d’Entitats de l’Espluga de Francolí: Mar Gili Águila (titular) i Montserrat Montserrat Pagès (suplent). 

Responsable de comunicació: Fina Montserrat Pagès

membres de la Junta Directiva 2016-2019

La Junta dels Grallers, Gegants i Nans, durant l’Assemblea del 15 d’octubre de 2016 al nucli de les Masies

Consulta-ho al Departament de Justícia de la Generalitat (Registre d’Associacions)

Presidenta de l’Associació: Magda Buldó Escoté
Secretari General de l’Associació: Josep M Martinez Alberich
Tresorer General de l’Associació i responsable de comunicació: Xavier Lozano Bosch

Responsable dels Grallers de L’Espluga: Rosa Garell Farre

Vocal responsable del Grup de Tambors: Albert Griñó Romero

Vocal tresorera dels Grallers: Anna Garcia Gené

Vocal secretària dels Grallers: Clara Sans Torres

Cap de Colla dels Geganters: Jordi Batet Rosich

Vocal tresorera dels Geganters: Rosa Gené Espasa

Vocal secretària dels Geganters: Mar Gili Àguila

Cap de Colla dels Nans: Laura Caffarel de la Morena

Vocal tresorera dels Nans: Jordina Picanyol Solé

Vocal secretària dels Nans: Alba Pérez Vendrell