La presidència

Segons l’article 21/Capítol V dels Estatuts de l’Associació Cultural de Grallers, Gegants i Nans de l’Espluga, són pròpies de la presidència de l’entitat les funcions següents:

  1. Dirigir i representar legalment l’associació, per delegació de l’Assemblea General i de la Junta
  2. Presidir i dirigir els debats, tant de l’Assemblea General com de la Junta Directiva.
  3. Emetre un vot de qualitat decisori en els casos d’empat.
  4. Establir la convocatòria de les reunions de l’Assemblea General i de la Junta Directiva.
  5. Visar les actes i els certificats confeccionats pel secretari/ària de l’associació.
  6. Les atribucions restants pròpies del càrrec i aquelles per a les quals el deleguin l’Assemblea General o la Junta Directiva.
  7. El president/a és substituït, en cas d’absència o malaltia, pel vocal de més edat de la Junta.
Mar Gili (de 2019 a 2023) i Magda Buldó (de 2002 a 2019), presidentes de l’Associació Cultural de Grallers, Gegants i Nans de l’Espluga

Actualment la presidència resta vacant, a causa de la dimissió presentada per la fins ara presidenta, Mar Gili Águila (escollida regidora de l’Ajuntament de l’Espluga de Francolí el 28.09.2023) qui el 30 de novembre de 2019 va rellevar a Magda Buldó, presidenta durant 17 anys des del 2002, càrrec que va mantenir després de la fusió dels Grallers de l’Espluga amb la Colla Gegantera i el Grup de Nans en l’Associació Cultural de Grallers, Gegants i Nans de l’Espluga de Francolí, juntament amb el geganter Josep M. Martínez Alberich, com a secretari general; i el timbaler Xavier Lozano Bosch com a tresorer general.

L’any 2002 Magda Buldó havia substituït Josep Prats Tarsà en la direcció i presidència de l’Associació Cultural Grallers de l’Espluga. Josep Prats n’havia estat el màxim responsable des de la seva constitució l’any 1996 i des de la seva fundació el 1992.

Actualment, i a l’espera de l’elecció d’una nova presidència, dirigeixen els Grallers, Gegants i Nans de l’Espluga, Montse Montserrat com a secretària general i Núria Calvet com a tresorera general. 

A més cada secció de l’entitat -Grallers, Gegants i Nans, disposa del seu responsable i un equip de treball integrat a la Junta General de l’Associació.